Parakstās „Zaļajā referendumā"
Viena no šāgada Lielās talkas organizatoru jaunajām iniciatīvām ir brīvprātīgais tautas balsojums „Zaļajā referendumā".

Tā mērķis ir ar tautas balsojumu palīdzēt veidot Latviju kā videi un cilvēka veselībai labvēlīgu valsti ar augošu ekonomiku un augstu dzīves kvalitāti; panākt, ka šāda virzība būtu viena no valsts prioritātēm, kas dotu priekšroku tām aktivitātēm, saimnieciskajai darbībai, izglītībai, zinātnei un pašvaldību attīstības plāniem, kas veicina mērķtiecīgu šo mērķu sasniegšanu; veidot Latvijas tēlu ārvalstīs kā „zaļu", veselīgu un ekoloģisku valsti.
Izteikt atbalstu „Zaļā referenduma" iniciatīvai ir iespēja katram Latvijas iedzīvotājam, ieejot mājas lapā www.talkas.lv un sadaļā „Zaļais referendums" apliecinot savu gribu Latviju veidot kā „zaļu", veselīgu un ekoloģisku valsti.
Līdz vakardienas pēcpusdienai bija parakstījušies jau vairāk nekā 140 iedzīvotāju. Starp pirmajiem atbalstītājiem ir arī mūspuses cilvēki, kā, piemēram, lubāniete Dace Feldmane, Madonas novada iedzīvotājs Guntis Vaskis, madoniete Jana Kājiņa, cesvainiete Diāna Bahvalova, mārcēniete Aldona Gudrīte un citi.
Šī Lielās talkas organizatoru iniciatīva tika atklāta starptautiskās konferences „Let's Do It! Clean World Conference 2015" laikā, klātesot talku organizatoriem no 40 pasaules valstīm.
Savu atbalstu iniciatīvas mērķiem ar parakstu apliecināja gan Ministru prezidente Laimdota Straujuma, gan vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Ministru prezidente bija arī pirmā, kas tika aicināta parakstīties par „Zaļā referenduma" iniciatīvu un to izdarīja ar prieku.
Viņa uzsvēra, ka tīrāka pasaule ir arī Latvijas mērķis, jo vide vieno visu planētu. Lielā talka esot pierādījums tam, ka, ja ir skaidra vīzija un milzīga griba, tad var panākt lielus un ļoti ambiciozus mērķus. Šobrīd bez Lielās talkas vairs nav iedomājams neviens pavasaris. Šogad tā notiks 25. aprīlī.
Ministru prezidente, uzrunājot konferences dalībniekus, arī augstu novērtēja Lielās talkas vadītājas Vitas Jaunzemes ieguldīto darbu valsts sakopšanas kustībā. Laimdota Straujuma uzsvēra, ka valdība ir pieņēmusi lēmumu par Zaļo iepirkumu, veicinot ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu visos līmeņos, tādā veidā sekmējot veselīgas pārtikas un vietējo materiālu (tostarp koksnes) īpatsvara pieaugumu. Kā mērķauditorija Zaļajam iepirkumam ir valsts pārvalde, valsts un pašvaldību iestādes (piemēram, skolas un bērnudārzi) un komersanti (piemēram, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji un būvkomersanti).