Arī Madonas novada pārstāves
7. un 8. jūnijā Preiļu un tā kaimiņu novados norisināsies Latvijā vēl līdz šim nebijis pasākums - Lauku kopienu parlaments, kas pulcinās vairāk nekā 150 dalībnieku, to skaitā lauku kopienu pārstāvjus no visiem Latvijas reģioniem, pašvaldības pārstāvjus, deputātus, Latvijas un citu Eiropas valstu lauku attīstības speciālistus un citus, kam rūp Latvijas lauku nākotne.

Kā "Staram" skaidro biedrības „Latvijas Lauku forums" pārstāve Anita Seļicka, ideja par parlamenta izveidi radusies, reaģējot uz pēdējā laikā arvien skaļāk izteiktajiem viedokļiem gan no ekonomistu, gan politikas veidotāju puses par lauku telpas neizbēgamu bojāeju. 1. Latvijas Lauku kopienu parlamentu organizē biedrība „Latvijas Lauku forums" sadarbībā ar Preiļu rajona partnerību. Līdzīga prakse lauku attīstības veicināšanai jau daudzus gadus tiek izmantota daudzās Eiropas valstīs, to skaitā Igaunijā un Zviedrijā, kur veiksmīgi tiek realizēta lauku telpas kā ekonomiski aktīvas un apdzīvotas valsts daļas attīstības politika. Lauku kopienu parlaments nav organizācija, bet gan process, kura ideja balstīta līdzdalīgā demokrātijā un lauku kopienu kapacitātes paaugstināšanā.
Madonas novadu 1. Lauku kopienu parlamentā pārstāvēs Silvija Čurkste un Ilona Sāre no biedrības „Aronas pīlādzis". Parlamenta dalībnieki dos pienesumu šim pasākumam, daloties ar savas teritorijas labo praksi un veiksmes stāstiem, lai, strādājot jauktās darba grupās, radītu veiksmīgus risinājumus un jaunas iespējas lauku attīstībai, iniciējot dažādu pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā. Darba grupas aptvers piecus tematiskos ietvarus: uz vietējiem resursiem balstīta kopienu ekonomiskā aktivitāte, kopienu mūžmācīšanās, piederība un mijiedarbība kopienās, resursi un sistēmas kopienu attīstībai un kopienu dzīvesvide. Pamatojoties uz Lauku kopienu parlamentā uzsāktajām diskusijām, tiks izstrādāta Lauku kopienu parlamenta rezolūcija jeb rīcības plāns nākamajiem diviem gadiem, kas kopienām sadarbībā ar pašvaldību un valsti būtu jāīsteno līdz nākamajam Lauku kopienu parlamentam.
Vairāk par 1. Lauku kopienu parlamentu un ar to saistītajām aktivitātēm: laukuforums.lv, kā arī sociālajos tīklos www.facebook.com/laukuforums, twitter.com/LaukuForums un www.draugiem.lv/llf/.

Autore: BAIBA MIGLONE