Atceroties rakstnieku Valdi 145. dzimšanas dienā
Rakstnieks Valdis (īstajā vārdā Voldemārs Zālītis) dzimis 1865. gada 28. septembrī Sausnējas muižā, mājā, kur tagad iekārtots Sausnējas novadpētniecības muzejs. Pieminot viņu 145. dzimšanas dienā, 28. septembra pēcpusdienā pulcējāmies Dzejas dienu pasākumā. Sausnējas novadpētniecības muzeja zālē varēja aplūkot materiālus par rakstnieku Valdi, pārlapot viņa sarakstītās grāmatas. Tēlojumi no dzīves un dabas "Staburaga bērni" 7 izdevumos, romāns dzejā "Juris Brasa, gāršas dēls un mantinieks", dzejoļi Kopoto rakstu 1942. gada izdevumā - šie iespieddarbi bija izlikti apskatei.

Liepkalnes bibliotēkas bibliotekāre Dainuvīte Bikše klātesošos uzrunāja, pastāstot par Dzejas dienu tradīcijām. Novadpētniecības speciāliste Ilga Kronīte iepazīstināja ar rakstnieka Valda dzīves gaitām un daiļradi. Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas skolēni deklamēja Valda dzejoļus no krājumiem "Sirdsdomas" un "Ziedu pārslas ilgu ceļmalā". Sausnējas bibliotēkas bibliotekāre Inga Grote nolasīja dzejoli "Stulbainim", piebilstot, ka daudz līdzīga dzīves situācijās bijis arī pirms 100 gadiem. Pasākuma dalībnieki izstaigāja Sausnējas novadpētniecības muzeju, kur 2. stāvā iekārtots piemiņas stūrītis rakstniekam Valdim.

Paldies par atsaucību šī pasākuma organizēšanā Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas direktoram Andrim Dombrovskim, skolotājām Maijai Brašus un Dacei Dombrovskai un skolēniem.

Autore: ILGA KRONĪTE,
novadpētniecības speciāliste