Jaundzimušo skaits joprojām mazs
Tas nav noslēpums, ka cilvēki jau no pašiem pirmsākumiem vienmēr ir atradušies kustībā un nerimstošā, emociju piepildītā dzīves ritējumā, līdz ar to statistika attiecībā uz demogrāfijas rādītājiem vienmēr ir bijusi mainīga - dažbrīd iepriecinoša, dažbrīd skumjas un pārdomas raisoša. Kā sarunā atzīmēja Madonas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vineta Lamberte, informācija par demogrāfiskajiem rādītājiem Madonas novadā pašvaldības mājaslapā ir pieejama ikvienam interesentam.
- Cenšos jaunākos datus ielikt katru mēnesi, lai visi var apskatīt. To mēs darām, domājot par novadu, iedzīvotājiem, jo mums statistikas atskaite, ko prasa valsts, ir pilnīgi citādāka. Turklāt arī skaitļi ar valsts statistiku mums nesakrīt - viens no piemēriem ir mirušo skaits. Piemēram, kad ir piedzimis nedzīvs bērns, tad viņam noreģistrē tikai dzimšanu, un tiek ierakstīts, ka ir nedzīvi dzimis, bet miršanu nereģistrē. Rezultātā iznāk, ja es dzimšanas reģistrā viņu ielieku pie dzimšanas, tad statistikas rādītājos viņš nekad nenomirst. Līdz ar to arī par to vienu skaitli mainās tie cipari, kurus mēs noziņojam valstī. Tāda ir sistēma, - uzsvēra Vineta Lamberte.
Madonas novada mājaslapā pieejamā informācija uzskatāmi rāda, ka aizvadītajā gadā Madonas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 210 jaundzimušie - 200 Madonas novada bērni, 103 zēni un 97 meitenes, kas ir par 20 bērniem novadā vairāk nekā 2017. gadā. Savukārt, runājot par otru aktuālāko demogrāfisko rādītāju - miršanu, 2018. gadā Madonas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 404 miršanas gadījumi, no tiem 334 Madonas novada iedzīvotāji, kas ir par sešiem mirušajiem vairāk nekā iepriekšējā gadā, un 70 no citām pašvaldībām. 2018. gadā miruši 144 vīrieši un 190 sievietes (Madonas novada iedzīvotāji). 2019. gada 1. pusgads Madonas novadam ir aizritējis ar mazāku jaundzimušo skaitu, tomēr statistikas rādītāji liecina, ka arī mirušo skaits ir samazinājies.

Madonā 22 jaundzimušie

Madonas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vineta Lamberte sarunas sākumā pauda informāciju, ka šā gada pirmajā pusgadā Madonas novada dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrēti 92 jaundzimušie, no tiem 88 reģistrētie ir Madonas novada bērni - 45 zēni un 43 meitenes, savukārt Madonā dzimušo skaists pirmajā pusgadā sasniedzis tikai 22, kas ir mazs skaitlis, bet ārpus Madonas visvairāk dzimušo ir Bērzaunes (8) un Dzelzavas (8) pagastā. Visvairāk mazuļu reģistrēti marta mēnesī (20), vismazāk - janvārī (9).
- Šogad ir reģistrēti par pieciem bērniem mazāk nekā iepriekšējā gadā šajā periodā, kas liek secināt, ka jaundzimušo skaits joprojām ir mazs, - informēja Vineta Lamberte.
Šo mēnešu laikā laulībā dzimuši 43% bērnu, atzīta paternitāte 51%, nav ieraksta par tēvu 4% bērnu. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja uzsvēra, ka līdz šim skaitlis ailē „laulībā dzimuši bērni" ir bijis lielāks, turklāt šī gada pirmajā pusgadā ir pārsniegta 50% robeža, līdz ar to iznāk, ka šobrīd vairāk bērnu ir dzimuši nereģistrētā laulībā. Viens bērns ir reģistrēts kā atradenis, jo bija atstāts Baby Box - glābējsilītē. 28% gadījumu jaundzimušais mātei ir pirmais bērns, 44% - otrais bērns, 21% - trešais bērns, 4% - ceturtais bērns, 1% - piektais un 1,1,% - sestais.
- Salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem ir palielinājies otro bērnu skaits ģimenē. 1. pusgadā kā piektais, sestais bērns mātei procentuāli diemžēl ir reģistrēti ļoti maz, - komentēja Vineta Lamberte.
Turpinot sarunu par dzimstību, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja atklāja, ka statistika lieliski parāda to, ka vēl joprojām esam latvisks novads - 83% bērnu dzimuši ģimenēs, kurās abi vecāki ir latvieši. 17% bērnu dzimuši jauktās ģimenēs, kur kāds no vecākiem ir krievs, polis, īrs, itālis. Jaunākais tētis dzimis 2000. gadā, vecākais - 1972. gadā. Savukārt jaunākā mamma 2001. gadā, vecākā - 1978. gadā. Vineta Lamberte atzina, ka ir prieks par to, ka vecāki pēdējā laikā tomēr ir tādi apdomīgāki, jo pēdējos gadus nav bijušas nevienas nepilngadīgas māmiņas. Beidzot sarunu par dzimstību, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pauda informāciju, ka viens bērns diemžēl šogad piedzimis nedzīvs.

Mirušo skaits samazinās

1. pusgadā Madonas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 209 miršanas gadījumi - no tiem 171 ir bijis Madonas novada iedzīvotājs, kas ir mazāk nekā pagājušajā gadā, un 38 no citām pašvaldībām. Rezultāti rāda, ka 1. pusgadā miruši 78 vīrieši un 93 sievietes.
- Te nu ir redzams tas, ka mēs diezgan daudz apkalpojam kaimiņu novadu iedzīvotājus, tieši reģistrējot miršanu. Šis skaitlis, man pat šķiet, ir lielāks nekā dažam citam novadam gadā. 1. pusgadā mirušas vairāk sievietes, tas tā ļoti netipiski. Visvairāk, protams, mirušo reģistrēts Madonas pilsētā (51), tad seko Aronas pagasts (15) un Bērzaunes pagasts (13), - stāstīja Vineta Lamberte.
Izplatītākais nāves cēlonis nemainīgi arī šajā pusgadā ir sirds un asinsrites sistēmas slimības, kas reģistrēts 56,5% gadījumu. 16,7% gadījumu kā nāves cēlonis minēti ļaundabīgi audzēji, 10% - elpošanas sistēmas slimības, savukārt pašnāvības reģistrētas 1,9% gadījumu. Vecākais mirušais Madonas novada iedzīvotājs bija Aronas pagasta iedzīvotāja, kura sasniedza 106 gadu vecumu. Kā jau iepriekš tika minēts, viens zīdainis 1. pusgadā ir piedzimis nedzīvs.
Vidējais mūža garums Madonas novadā 1. pusgadā vīriešiem ir 69,6 gadi, sievietēm - 78,9. Madonas novada mājaslapā pieejamie statistikas rādītāji uzskatāmi parāda, ka ilgāk dzīvo sievietes, turklāt var secināt - jo lielāks vecums, jo sievietes ilgāk dzīvo. Piemērs - 2019. gada 1. pusgadā virs 91 gada ir miris tikai viens vīrietis, bet sievietes - 17.
- Man šķiet, 22 jaundzimušie Madonas pilsētai ar tās iedzīvotāju skaitu ir ļoti maz, savukārt mirušo ir uz pusi vairāk. Skatoties dzimstības un mirstības rādītājus, pa nullēm ir tikai Mētriena un Ošupe - ar pozitīvu bilanci. Dzelzavas pagasts ir vienīgais visā Madonas novadā, kurā uz doto brīdi ir vairāk dzimušo nekā mirušo. Un pārējie visi pagasti ir ar negatīvu rādītāju. Ja iedzīvotāju skaits pirms desmit gadiem Madonas novadā bija 28 139 iedzīvotāji, tad šobrīd to ir 24 019. Bet šajos rādītājos ir arī visi tie, kuri nāk un iet - te nav tikai mirušie. Kopš pagastu reformas sanāk, ka esam par 1199 iedzīvotājiem mazāk. Principā, ja tā padomā, varētu teikt, ka viens pagasts ir palicis pilnīgi tukšs, - par demogrāfisko situāciju novadā izteicās Vineta Lamberte.
Ar pārējiem rādītājiem - par noslēgtajām laulībām, laulību šķiršanu - un aktuālāko informāciju par Madonas novada dzimtsarakstu nodaļas darbu iepazīstināsim nākamajā laikraksta numurā.

12.07.2019.