Orķestris "Vivo" iegūst 1. pakāpi
7. martā Gulbenes kultūras centrā norisinājās Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales un Vidzemes novadu skate. Tajā piedalījās 17 kolektīvi - kopumā vairāk nekā 500 dalībnieku.
Starp B grupas orķestriem Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas orķestris „Vivo" diriģenta Artura Kloppes vadībā tika novērtēts ar visaugstāko punktu skaitu - 44,54 punktiem un 1. pakāpi.
- Skatē piedalījās orķestra 44 dalībnieki, - komentē kolektīva vadītājs Arturs Kloppe. - Ieguvām augstāko punktu skaitu gan Vidzemes un Latgales B grupas orķestru sniegumā, gan visas Latvijas mērogā, kur 1. vietu dalām ar Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pūtēju orķestri. Madonas orķestra koncertmeistars ir Gaitis Jānis Pujats, viņš, kā arī skolotāji Artūrs Grandāns, Jānis Rijnieks, Antons Zaharāns un Arturs Kloppe strādā ar atsevišķu pūšamo mūzikas instrumentu grupām.
Jāuzsver, ka pirmo gadu mūsu novada kolektīvs no zemākās grūtības pakāpes (C) grupas pārgāja uz vidējās grūtības pakāpes (B) grupu. Kopumā šai grupā Latgales un Vidzemes novadu skatē bija 10 orķestri. Lai gan šogad nav Dziesmu un deju svētku gads, skates mērķis bija sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, saglabājot un pilnveidojot Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas.
Ar skates repertuāra apguvi pūtēju orķestri ir sākuši gatavoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru koncertam. Skate vienlaikus bija diriģentu pieredzes apmaiņas process, kā arī reize, kad tika novērtēts izglītības iestāžu pūtēju orķestru sniegums. Pēc šī pārbaudījuma sekos modelēšanas koncerti: Kurzemes, Rīgas, Pierīgas un Zemgales novadiem koncerts notiks 6. aprīlī Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā, Latgales un Vidzemes novadiem - 13. aprīlī Madonas sporta centrā.
Vēsturisko novadu skatē kolektīvi atskaņoja divus skaņdarbus: A un A1 grupā obligātais skaņdarbs bija Z. Liepiņa, aranžējis A. Kloppe, skaņdarbs „Svētī debesīs šo zemi", B grupas orķestriem - divas daļas no A. Krūmiņa svītas „Atspulgi". Otrs skates skaņdarbs bija atbilstošās grupas kompozīcija no XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku modelēšanas koncerta repertuāra. Vērtēšanas komisija kolektīvus izvērtēja pēc vairākiem kritērijiem: koncerta programmas intonācija, skaņas kvalitāte, ritms, ansamblis, interpretācija un kopiespaids.

15.03.2019.