Aicina savā pulkā
SARKAŅU pagastā „Kalnagravu" pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs aicina jaunus dalībniekus. - Šobrīd kolektīvā dejo 16 bērni vecumā no trim līdz sešiem gadiem. Bet priecāsimies, ja pievienosies arī citi mazie dejotgribētāji. Mēģinājumi notiek otrdienās pulksten 18 Biksērē multifunkcionālajā centrā „Logs", un dejotāji brauc arī no Madonas un Cesvaines, -
pastāsta kolektīva vadītāja Ineta Simtniece. - Lai gan kolektīvs darbojas tikai kopš decembra, esam uzstājušies gan tautas nama „Kalnagravas" 30 gadu jubilejas pasākumā, gan Ziemassvētku laikā bērni ar dejām priecēja pagasta pensionārus. Bet šobrīd kolektīvs gatavojas dejot pirmsskolas deju kolektīvu koncertā, kas notiks Madonas kultūras namā 28. martā. Bērni cītīgi mācās un apgūst divas dejas, kuras rādīs koncertā.


08.02.2019.