Diskutē par pārbūves iecerēm
Aizvadītā gada Madonas novada pašvaldības domes pēdējās sēdes informatīvajā sadaļā tika iekļauts jautājums par Madonas biznesa attīstības centra Saieta laukumā 2a, Madonā, pārbūves iecerēm. Jau komitejas sēdē, kad tika diskutēts par industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidi Madonas novadā, deputātus interesēja arī pašvaldībai piederošās bijušās „Madonas poligrāfista" (turpmāk - tipogrāfija) ēkas izmantošana. To, kad tajā beidzot „ieplūdīs dzīvība" un plašās telpas tiks apdzīvotas, vēlas zināt arī iedzīvotāji.

Iegādājas pirms vairākiem gadiem
Bijušo tipogrāfijas ēku Madonas novada pašvaldība nolēma iegādāties 2015. gada vasarā, šim mērķim ņemot aizdevumu 226 200 eiro apmērā. Kā toreiz rakstīja „Stars", Madonas novada pašvaldības investīciju plānā un rīcības plānā tika paredzēts, piesaistot Eiropas Savienības fondu darbības programmas specifisko atbalsta mērķu „Uzņēmējdarbības infrastruktūra" un „Degradēto teritoriju revitalizācija" līdzekļus, izbūvēt Madonā biznesa attīstības centru.
Domes ieskatā šī ir potenciāli degradēta teritorija, jo ēka, līdz to iegādājās pašvaldība, kopš 2012. gada (kad tajā pārstāja darboties poligrāfijas ražošanas uzņēmums) netika apdzīvota. Kopumā ēkā, to rekonstruējot un pielāgojot biznesa attīstības centram, tika plānots ieguldīt vairāk nekā 1 700 000 eiro.
Iegādājoties tipogrāfijas ēku, biznesa attīstības centru bija paredzēts attīstīt Madonas pilsētā, Saieta laukumā 2a. Tika plānots ēkas pirmajā stāvā no 2016. gada izvietot biznesa inkubatoru, otrajā stāvā atvēlēt ražošanas telpas vieglās rūpniecības uzņēmumiem, bet trešajā stāvā - Madonas novada informācijas tehnoloģiju (IT) centram ar programmēšanas studiju iespējām un IT uzņēmumu filiālēm.
Ēkas iegāde toreiz tika pamatota ar vairākiem ieguvumiem. Kā viens no pirmajiem tika minēta iespēja nodrošināt ar plašākām ražošanas telpām šūšanas uzņēmumu SIA „Kronteks D", kas tam ļautu pieņemt darbā vēl papildu 40 darbinieku. Šīs cerības gan neattaisnojās - šūšanas uzņēmumam pēc kāda laika radās grūtības nomaksāt īri, un tas savu darbību ēkas 2. stāvā pārtrauca.

Kā plāno izmantot
Kas pa šiem gadiem mainījies? Madonas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītājs Nauris Volkovs domes sēdē informēja, ka ir tapis projekts minimālā sastāvā jeb skices. Tā kā zemei ir vairāki īpašnieki, tipogrāfijas ēku var atjaunot tikai tās esošajā apmērā, ģeometriski to nepaplašinot, jo tādā gadījumā ir nepieciešams saskaņojums ar otru zemes īpašnieku, kas dzīvo Amerikā.
- Pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Saieta laukumā 2a sastāv no centrālās ēkas, pagrabstāva (658 kvadrātmetru platībā), garāžu ēkas. Visas tās nākotnē tiek plānotas kā nomas telpas uzņēmējiem. Ir doma pirmo stāvu (apmēram 1000 kvadrātmetru) padarīt plašāku, nojaucot starpsienas, izlīdzinot grīdu, pievelkot dežūrapgaismojumu, izveidojot interneta pieslēguma punktus un ierīkojot elektropieslēguma vietu, lai uzņēmēji, kuri telpas iznomātu, varētu ierīkot iekšējos tīklus atbilstoši nepieciešamībai. Tiek plānots izbūvēt arī kravas liftu, lai pagrabstāvs būtu izmantojams arī kā noliktava. Tāpat tiktu ierīkotas evakuācijas izejas, nodrošinot ugunsdrošības prasības. Savukārt trešajā stāvā telpas varētu iznomāt ofisam, -
ieceres atklāja Nauris Volkovs.
Tiek arī plānots ēku siltināt, izmantojot ventilējamās fasādes, - līdzīgi, kā tas patlaban tiek darīts bijušajā „Lattelecom" ēkā jeb topošajā tiesu namā.
- Šis ir viens no Eiropas struktūrfondu projektiem, kur viens no nosacījumiem gadījumā, ja nolemj šo ēku rekonstruēt, ir noslēgtās vienošanās ar konkrētiem uzņēmējiem par telpu nomu. Ja to nebūs, ES fondu atbalstu nevarēs saņemt. Jautājums jau ir par to, kādu ceļu izvēlēties - rekonstruēt ēku vai iznomāt telpas esošajā stāvoklī, nedaudz tās pieremontējot, jo jau tagad no uzņēmēju puses ir interese par telpu nomu to tagadējā izskatā, - informēja Nauris Volkovs.
Deputāts Valentīns Rakstiņš aicināja ar telpu nomu atsevišķiem uzņēmējiem nesteigties.
- Ja jau mēs šo ēku pirms vairākiem gadiem iegādājāmies, ir jābūt izstrādātiem izsoles noteikumiem, nolikumiem utt. un jāsāk telpas piedāvāt - nevis lai piesakās pa vienam, bet visām potenciāli iznomātajām telpām. Tas jādara zināms caur presi, internetu, cenšoties piesaistīt nopietnus uzņēmējus. Ja tas neizdodas, tad, protams, jāiznomā tiem, kas izrāda šādu interesi. Manā skatījumā, ir jāiet līdz galam, jāveic ēkas rekonstrukcija, bet paralēli jāizstrādā noteikumi ar nomas pieteikšanās iespējām. Jebkurā gadījumā ēka būs rentabla, ja tiks iznomāta kaut vai tikai puse telpu, - uzskata Valentīns Rakstiņš.

Jāizvēlas no diviem variantiem
Arī citi deputāti atbalstīja tipogrāfijas ēkas pārbūvi. - Ēka atrodas Madonas pilsētas pašā sirdī, un tā ir jāsakārto, - sacīja deputāts Kaspars Udrass.
- Ir vairāki risinājuma varianti, tāpēc tiek prezentētas divas iespējas -
industriālās zonas izveide un tipogrāfijas ēkas pārbūve. To īstenošanai iespējams piesaistīt ap 4,3 miljonu eiro lielu ES fondu finansējumu, bet jau tagad ir diezgan skaidrs, ka šīs naudas abu projektu īstenošanai nepietiks. Visdrīzāk, ja tos izvēlēsimies, pašvaldībai būs jānodrošina lielāks līdzfinansējums kā 15%. Apvienojot šos projektus - tipogrāfijas ēkas rekonstrukcija un industriālās zonas izveide -, mēs labāk varēsim sasniegt nepieciešamos rādītājus, bet pretī ir jābūt uzņēmējiem, kuri iznomās telpas, radīs darbavietas un ieguldīs savus līdzekļus. Otrs variants -
izvērtējot ierobežotās finansiālās iespējas, tipogrāfijas pārbūvi iecerētajā apjomā nerealizēt, jo iespējams iznomāt arī neremontētas telpas par zemāku nomas maksu. Mums ir jāizšķiras, kuru variantu izvēlēties, - atzīmēja Agris Lungevičs.
Atbalstu pašvaldības iesaistei šādu projektu īstenošanai pauda arī Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds Gora, uzsverot, ka neatkarīgi no tā, kur tiks veidots biznesa attīstības centrs jeb industriālais parks - Madonā vai Sauleskalnā -, ir jāveido tāda teritorija, kur var darboties uzņēmēji, sniedzot viņiem atbalstu, gan izbūvējot ceļus un asfaltējot laukumus, gan iznomājot telpas.

Jāsazinās ar zemes īpašnieku
Vairāki deputāti akcentēja nepieciešamību iegādāties visu zem tipogrāfijas ēkas esošo zemes īpašumu. Jautājums par zemes īpašumtiesībām līdz galam nav atrisināts. Šovasar pašvaldība nolēma no viena īpašnieka nopirkt atdalītu zemes vienību 1346 kvadrātmetru platībā par 19 073,10 eiro, lai to pievienotu pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam Saieta laukumā 2a, Madonā, bet vēl viens zemesgabals joprojām pieder īpašniekam, kurš dzīvo Amerikā.
- Ja nu gadījumā šī ēka būs jāpārdod, nevienā izsolē to nepārdosim, jo nevienam „šis puķupods" bez zemes nebūs vajadzīgs, tāpēc īpašums ir jāsakārto tā, lai arī visa zeme piederētu pašvaldībai, - uzsvēra Ivars Miķelsons.
To, ka tas nav nekas neiespējams, akcentēja Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs, atgādinot, ka, piemēram, īpašumtiesības Smeceres silā pašvaldībai izdevās sakārtot ļoti sarežģītā procesā, vienojoties ar vairākiem zemes īpašniekiem.
Diskusijas sākumā izskanēja, ka ar zemes īpašnieku, kurš dzīvo Amerikā, neesot iespējams vienoties par saskaņojumu, lai varētu tipogrāfijas ēku paplašināt, bet sarunas turpinājumā atklājās, ka šādu centienu sazināties nemaz īsti nav bijis jeb, Madonas novada domes priekšsēdētāja Agra Lungeviča vārdiem runājot, pašvaldības komunikācija bijusi nulle, un jaunā gada pirmajās nedēļās ar Amerikā dzīvojošo zemes īpašnieku noteikti esot jāsazinās.
Madonas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītājs Nauris Volkovs sarunā „Staram" atzina, ka, saņemot šādu domes uzdevumu, pie tā patlaban tiek strādāts. Arī izmaksas, cik varētu izmaksāt tipogrāfijas ēkas pārbūve, precīzi būs zināmas gada beigās, kad tiks izstrādāts tehniskais projekts.


11.01.2019.