Pieredzē uz Lubānu un Varakļāniem
Vakar, 9. oktobrī, SIA "LLKC" Madonas nodaļa pulcināja jauniešus uz Valsts Lauku tīkla aktivitātes "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" pieredzes apmaiņas izbraukumu Lubānas novadā un Varakļānu pagastā. Kā informēja SIA "LLKC" Madonas konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante Anita Briška, vispirms jauniešu aktivitātes ietvaros Madonas konsultāciju birojs 18. septembrī organizēja Informatīvo dienu, kur piedalījās 10 interesentu. Turpinājumā - piecas mācību dienas - katru otrdienu. Ideju diena notika Madonas biznesa inkubatorā, kur jaunieši tikās ar inkubatora vadītāju Ivetu Vabuli, kopā ar Madonas konsultāciju biroja vadītāju Aiju Vīgneri tika pārrunāta biznesa idejas tapšana par biznesa plānu, jaunieši mācījās ideju "uzlikt uz papīra".

Vakardienas pieredzes apmaiņas brauciens saistījās ar pozitīvo piemēru iepazīšanu, kā arī informāciju par apmācību "Tu vari vairāk" un konkursa "Laukiem būt!" dalībnieku īstenotajām idejām. Sekos vēl divas mācību nodarbības, kur jauniešiem mācīs finanšu daļu, bet pēc projektu uzrakstīšanas - biznesa ideju prezentācija. Turpināsies arī individuālā sadarbība - konsultācijas, iesaistīšanās citās Valsts Lauku tīkla aktivitātēs un programmās, sagatavojot labāko ideju autorus konkursam "Laukiem būt!".
Apmeklējot Lubānas amatnieku centru, uzmanība tika veltīta gan oriģināliem rokdarbiem, gan neparas-tākam produktam - austiem pirts zāļu paklājiem, ko darina Katrīna Valaine, kas 2015. gada apmācībās "Tu vari vairāk!" un konkursa "Laukiem būt!" finālā par biznesa plānu "Katrīnas Valaines pirts zāļu paklāju darbnīcas attīstība" guva Atzinību.
Patlaban Katrīna Erasmus projekta ietvaros uzturas Portugālē, tāpēc par savas meitas ceļu no idejas līdz tās īstenošanai pastāstīja mamma Sandra Valaine: - Aušana ir viens, un tas, ka var aust paklājus no dabā atrodamajiem augiem, ir lieliska ideja. Taču, ja produkts ir tikai kā prece, diez vai to ievēros. Ir svarīgas lietas, ko Katrīna saprata projekta laikā, - iepakojums, dizains, lietošanas pamācība, autora vārds. Tas prasa līdzekļus, laiku, bet atmaksājas. Cilvēki vispirms visu novērtē ar acīm. Nākamais solis - jāmācās plānot, jo vēl vajadzēs vizītkartes, tirdziņam baneri, jo visiem nevarēs izstāstīt, kas tā par preci, ko piedāvā. Reklāmai ir jābūt, un savā projektā Katrīna visu bija pārdomājusi un secīgi sarakstījusi. Katrīnas ieceri atbalstīja arī Lubānas novada pašvaldība konkursā "Sāc Lubānā!". Katrīna ar saviem pirts zāļu paklājiem iekļuva arī Vidzemes veiksmes stāstos un par Lubānas vārda popularizēšanu ieguva "Gada jaunieša" titulu. Tiem, kas nav mācījušies biznesu, bet kam ir idejas, viņa ieteica šajās apmācībās ņemt pretī visas zināšanas, kas palīdzētu formulēt ideju un gūt redzējumu.
Lubānas amatnieku centrā par filca izmantošanu cepuru-masku darināšanā, par darbarīkiem un procesu stāstīja šogad Vidzemes stāstos nominētā amatniece Dace Rudzīte. Viņa ir mākslas skolas skolotāja, bet savam vaļaspriekam velta brīvo laiku. Tika pārrunāta arī amatniecība kā peļņas avots. Pirts tērpu komplekti - Daces Rudzītes cepures un mākslinieces Gitas Šmites pirts mēteļi - būs apskatāmi arī Dizaina tirgū Rīgā.
Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra vadītāja Ilze Kraukle pastāstīja par iespējām Lubānā, sniedza ieskatu jauniešu centra darbībā, stāstīja par biedrības "Lubānas puse" aktivitātēm u. c.
Lubānā jaunieši uzzināja arī par 2017. gada apmācību "Tu vari vairāk!" un "Laukiem būt!" dalībnieces Annijas Jaces biznesa plāna "Annijas Jaces fotostudijas attīstība" īstenošanu, pakalpojumiem.
Pēcpusdienā pieredzes apmaiņas dalībnieki devās uz Varakļānu novadu, kur Varakļānu pagastā Līga Upeniece uzsāka smiltsērkšķu audzēšanu, nodibinot savu uzņēmumu - SIA "Lakro Plus". Tika pārrunāta darbība augļu un ogu pārstrādē, produkcijas realizācijas iespējas.
Apmeklējot Varakļānu novada cidoniju dārzu, kur saimnieko Jānis Krasts, varēja uzklausīt stāstījumu par iesākumu mājražošanā, jo, ja ir cidoniju raža, jādomā, kā to pārstrādāt.
Valsts Lauku tīkla aktivitāte "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" notiek ar moto "Tu vari vairāk!", un tā ir palīgs, piedāvājot apgūt zināšanas un izmantot citu jauno uzņēmēju pieredzes stāstus savas biznesa idejas īstenošanai.
Jau Informatīvajā dienā ar jauniešiem tikās SIA "LLKC" Lauku attīstības nodaļas vadītāja Elīna Ozola un Madonas konsultāciju biroja vadītāja Aija Vīgnere.
Par iespējām, ko jauniešiem LEADER programmas ietvaros piedāvā Madonas novada fonds, pastāstīja Madonas novada fonda vadītāja Jogita Baune. SIA "Vadības un finanšu grāmatvedība" valdes priekšsēdētāja Diāna Dambeniece atcerējās, kā izveidoja savu uzņēmumu, minēja pieredzi, realizējot LEADER programmas projektu.
Uzaicinātie jaunie uzņēmēji - Linda un Arnis Blaževiči - pastāstīja par sava uzņēmuma "Madonas karameles" izveidi.


10.10.2018.