Apstiprina skolu direktoru algas
Madonas novada pašvaldības dome kārtējā sēdē 27. septembrī izskatīja jautājumu par Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru darba samaksas apstiprināšanu. Madonas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja Solvita Seržāne informēja, ka saskaņā ar grozījumiem 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumos Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi", kā arī ņemot vērā apstiprināto izglītojamo skaitu Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) uz 2018. gada 1. septembri un saņemto valsts mērķdotācijas apmēru no šāgada 1. septembra līdz 31. decembrim, ir veicamas izmaiņas izglītības iestāžu direktoru darba samaksas noteikšanā. Turklāt jāņem vērā, ka Madonas pilsētā ir izglītības iestādes ar izteikti lielāku izglītojamo skaitu un arī tam ir jāatspoguļojas algas likmes palielinājumā.
Dome nolēma apstiprināt Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru darba samaksu, kā arī atzina par spēku zaudējušu 28.09.2017. domes lēmumu Nr. 544 „Par Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru darba samaksas apstiprināšanu".
Direktoriem tika noteikts šāds atalgojums: Madonas Valsts ģimnāzijā - 1380, Madonas pilsētas vidusskolā - 1750, A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā - 1050, Dzelzavas internātpamatskolā - 1140, Barkavas pamatskolā, Liezēres pamatskolā, Kalsnavas pamatskolā un Praulienas pamatskolā - 1000, Bērzaunes pamatskolā, Degumnieku pamatskolā, Dzelzavas pamatskolā, Kusas pamatskolā, Lazdonas pamatskolā un Vestienas pamatskolā - 950, bet Mētrienas pamatskolā (0,9 slodzes) - 855 eiro apmērā.


10.10.2018.