Aizvadīta diennakts nometne jauniešiem
Latvijas valsts simtgades noskaņās Aronas pagasta „Strautniekos" no 30. jūlija līdz 3. augustam norisinājās nometne „100 mirkļi Latvijai". Dažu dienu laikā noķert un dāvāt šos 100 mirkļus sev un Latvijai bija ieradušies 24 jaunieši no Madonas novada, kā arī citām Latvijas pilsētām. Turklāt dažiem dalībniekiem nometne kļuvusi par vasaras neatņemamu sastāvdaļu, un viņi „Strautniekos" ciemojās jau sesto vasaru pēc kārtas. Arī „100 mirkļu Latvijai" organizators Edgars Kalniņš ar nometni ir saistīts visus šos gadus. Sākotnēji viņš piedalījies kā dalībnieks, bet tagad jau ir aktīvi iesaistījies nometnes organizēšanā. Vaicāts par ideju šādam nometnes nosaukumam, Edgars neslēpj: - Ar nometnes organizatoriem Latvijai simtgades jubilejā gribējām uztaisīt dāvanu - bilžu izstādi. Tā kā pats studēju ārzemēs, man ir ļoti svarīgi saglabāt latvietību sevī, lai kur arī atrastos. Kad ar komandu sākām domāt, ko jauniešiem nozīmē Latvija, mums radās ideja izpētīt to, kā jaunieši skatās uz mūsu valsti, kas viņiem ir svarīgākais šeit.
Pirmā nometnes diena iesākās ar dalībnieku sadali četrās grupās, iepazīšanos, ledus laušanas spēlēm, nometnes teritorijas iepazīšanu un peldēšanos. Neatņemama pirmās dienas tradīcija nometnē ir karoga veidošana, ar ko jaunieši arī šogad tika veiksmīgi galā. Otrajā dienā nometnes „100 mirkļi Latvijai" dalībnieki devās 15 km pārgājienā uz „Lielajiem Kupriem" pie īstās latvju saimnieces Silvijas Čurkstes. Pa ceļam viņi piestāja gleznu galerijā pie mākslinieka Agra Sāra, kur jauniešiem bija iespēja apskatīt gleznas un radīt mākslu pašiem. Nonākot galamērķī, Silvija Čurkste dalībniekiem mācīja siet sieru, gatavot speķpīrāgus, cept maizīti un kūku. Pēc labi padarīta darba jaunieši uzrīkoja koncertu latviešu stilā ar dažādām dejām un rotaļām. Vakarpusē, kad dalībnieki bija nonākuši atpakaļ „Strautniekos", tika rīkots pirts vakars. Trešajā dienā nometnes dalībnieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Siguldu, lai iepazītos ar jauniešu ikdienu, aktivitātēm pilsētā, izgatavotu paši savus spieķīšus no koka, apskatītu Gūtmaņalu, Turaidas pili un citus interesantus, ievērojamus apskates objektus. Pirmspēdējo nometnes dienu jaunieši pavadīja „Strautniekos". Par viņu saliedētību, iedvesmošanu un bateriju uzlādi jau otro dienu parūpējās jaunatnes darbinieks Gatis Teilis, piedāvājot dalībniekiem dažnedažādas aktivitātes. Pēc aktīvas darbošanās jaunieši cepa pīrāgus, savukārt vakarpusē uzrīkoja „Popielu", izpildot latviešu atpazīstamākās dziesmas. Kad ārā bija satumsis, nometnes dalībnieki devās organizatoru sagatavotā nakts trasītē.
Katru dienu jauniešiem pa grupām vajadzēja ķert mirkļus, fotografēt tos un, tuvojoties nometnes izskaņai, atlasīt 100 bildes izstādei, kas tika veidota un atklāta noslēguma dienā „Strautnieku" birztalā. Pirms došanās mājup dalībnieki taisīja dažādas piemiņas lietas. Jāpiebilst, ka lielāko daļu nometnes laika jaunieši uzturējās ārpus telpām, un zonas „Strautniekos" nebija, kas viņiem deva iespēju vairāk komunicēt savā starpā un labāk iepazīt citam citu.
- No visa piedzīvotā man pārgājiens ir visspilgtāk palicis atmiņā. 15 km tika pavadīti karstumā, bet mēs to paveicām. Bija laba kompānija, runājām visu ceļu, un tā laiks pagāja ļoti ātri. Nometnē ir sastapti jauni draugi, rasti piedzīvojumi, emocijas. Bildes arī ir sanākušas ļoti skaistas, kas ir liels ieguvums no nometnes, - ar piedzīvoto dalās tās dalībniece Katrīna Lukaševica.
Paula Silava, kas nometnē piedalās jau otro gadu, atzīst:
- Nometnē piedalās arī mana draudzene. Tā mums ir lieliska iespēja vasarā satikties un iepazīt arī jaunus cilvēkus. Man Siguldas spieķīšu darbnīcā ļoti patika gatavot pašai savu spieķīti no koka. Bija interesanti vērot, kā koku, kas it kā ir trausls, saloka, bet tas nepārplīst.
Edgars Kalniņš par vislielākajiem ieguvumiem nometnes laikā uzskata jauniešu sejās redzamo prieku, pozitīvismu un dzirkstelīti: - Mēs jau varam izdomāt, noorganizēt visādas aktivitātes un kaut izstiepties jauniešu priekšā, bet ja viņi paši neradītu sev un savā starpā to ģimenisko, draudzīgo atmosfēru, tad arī nometnei nebūtu nekādu rezultātu.
Nometnes organizators saka lielu paldies nometnes vadītājai Kristīnei Lukaševicai un pārējai komandai par palīdzību un neizsīkstošo enerģiju visas nometnes laikā, Madonas novada multifunkcionālajam jaunatnes iniciatīvu centram „Kubs" par tehnisko nodrošinājumu un SIA „Jaunlazdona 1" par atbalstu.
Ar izstādi „100 mirkļi Latvijai" varēs iepazīties 12. augustā Madonas jauniešu festivāla „Paspēt 12 stundās" ietvaros.


10.08.2018.