Atbalsta dalību festivālā
Madonas novada pašvaldības dome kārtējā sēdē izskatīja jautājumu par finansiālu atbalstu J. Norviļa Madonas mūzikas skolas audzēkņiem dalībai Latvijas Jauniešu pūtēju izlases orķestra radošajā nometnē. Pašvaldībā tika saņemts Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas direktora M. Berga iesniegums un biedrības „Latvijas Jauniešu pūtēju orķestris" priekšsēdētājas A. Ķēniņas iesniegums par finansiāla atbalsta piešķiršanu Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas audzēkņiem dalībai Latvijas Jauniešu pūtēju izlases orķestra vasaras radošajā nometnē, kuras ietvaros notiks gatavošanās un piedalīšanās pūtēju orķestru festivālā Vržesinā, Polijā.
Dome, 13 deputātiem balsojot „par", nolēma piešķirt finansējumu 800 eiro apmērā J. Norviļa Madonas mūzikas skolas dalībai Latvijas Jauniešu pūtēju izlases orķestra vasaras radošajā nometnē no 2018. gada budžetā izglītības pasākumiem atbalstam talantīgiem skolēniem paredzētajiem līdzekļiem.


13.06.2018.