Piešķir finansējumu
Madonas novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par finansējuma piešķiršanu grāmatu apvākošanas plēves iegādei. Madonas novada skolu bibliotekāri aktīvi izmanto grāmatu vākošanas ierīci, lai sekmīgi nodrošinātu šīs ierīces pielietojumu, nepieciešams iegādāties apvākošanas plēvi.
Dome, 13 deputātiem balsojot „par", nolēma piešķirt finansējumu 550 eiro apmērā vākošanas plēves iegādei darbam ar grāmatu vākošanas ierīci Madonas novada pašvaldības skolām no budžetā mācību līdzekļiem paredzētā finansējuma.


13.06.2018.