Iznākusi otrā grāmata par Sarkaņiem
Savu ceļu pie lasītājiem uzsākusi otrā grāmata par Sarkaņiem, kuras autors ir Andris Trečaks, redaktors - Andrejs Vasiļjevs, maketētāja un mākslinieciskā noformētāja - Aina Pidika. Grāmata ir iespiesta SIA "Dardedze hologrāfija". 10. jūnijā pie senlietu muzeja "Biksēres klēts" skanēja tautas nama "Kalnagravas" vokālā ansambļa "Rondo" dziesmas, sapulcējušies ļaudis sveica autoru Andri Trečaku otrās grāmatas "Sarkaņi. Notikumi. Atmiņas. Cilvēki" atvēršanas svētkos.

- Ir pagājuši 11 gadi kopš pirmās Sarkaņu grāmatas atvēršanas 2007. gadā un arī jūnijā. Viegli bija sagatavot pirmo grāmatu, jo Sarkaņiem ir bagāta vēsture, bija savākts daudz materiālu, bet grūtāk bija izvērtēt, kas vēl nav pateikts. Taču biju apsolījis, ka būs turpinājums, tāpēc tapa otrā grāmata. Tās pamatā ir notikumi, cilvēki un atmiņas par pirmās brīvvalsts, kara un pēckara gadiem, izsūtīšanu, par kolhozu laikiem, nedaudz par mūsdienām un par nu jau bijušo Sarkaņu skolu. Galvenais - te ir vēstījums par Sarkaņu, Aizkujas, Biksēres, Patkules mājām, Kujas muižu un Madonas muižu, ilustrējot ar saimnieku senajām fotogrāfijām. Fotogrāfijas esmu meklējis pa visu Latviju, tās atsūtīja arī no ārzemēm. Manās rokās nonāca ļoti vērtīgi bijušā pagasta skrīvera Voldemāra Jēgera pieraksti - atmiņu klade, kas ļoti sīki vēsta par pagājušā gadsimta pirmās puses notikumiem, kā arī bija aprakstījis katru Sarkaņu pagasta māju - tādu bija 240, pierakstījis ziņas par saimniekiem, viņu bērniem, kas ar viņiem noticis. Nolēmu, ka tas ir jāpublicē, bet bija jāpiestrādā, atradu arī izsūtītos. Arī māju kopējais skaits mūsu pagastā ir krietni lielāks, jo Sarkaņu pagasts ir vēsturiski veidojies no Sarkaņiem, Patkules un daļu no Cesvaines - Aizkuju, 170 māju apraksti klāt nāca no Patkules pagasta, 172 - no Aizkujas, - par grāmatas tapšanu stāstīja Andris Trečaks. Autors pateicās sponsoriem - SIA "Heta" valdes loceklim Normundam Ūbelim, SIA "Bioenerģija-08" valdes loceklim Jānim Kvantam, SIA "Zaļais zelts" valdes loceklim Ingaram Andževam, riepu servisam "Madona", uzņēmējiem Ivaram Janovskim un Henriham Circānam, uzdāvinot jauniznākušo grāmatu. Tāpat grāmatas autors teica paldies gan pirmās, gan otrās grāmatas redaktoram Andrejam Vasiļjevam, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja darbiniekiem, līdzautorei Ērikai Ozolai, kas uzrakstīja kultūras un tradīciju aprakstu par kolhoza laikiem, Sarkaņu pagasta izaugsmes veicinātājam Jānim Raudam un laikraksta "Stars" redakcijai par materiāliem no avīzes arhīva, kā arī Anitai Kurmītei, kas rūpējas, lai pie muzeja "Biksēres klēts" izskatītos skaisti, Didzim Akmentiņam, saviem darbabiedriem un citiem.
Vaicāts, vai būs arī trešā grāmata, Andris Trečaks sacīja: - Kad pabeidzu šo grāmatu, radās tāda kā tukšuma izjūta. Daudz fotogrāfiju palika pāri, un sāku jau domāt, kādam stāstam par Sarkaņu ļaudīm tās varētu pievienot kā ilustrāciju.


13.06.2018.