Izspēlēts Elmāra Krampes piemiņas turnīrs
26. maijā sabiedriskajās telpās Ozolos goda vietā bija nolikts dambretes galdiņš ar aizdegtām divu krāsu svecītēm spēļu kauliņu vietā. Telpu sienas rotāja gadalaikam atbilstoši dekori - ziedi un taureņi, kuru autore Sandra Briede ir arī šo sacensību -
Elmāra Krampes piemiņas sacensību - koordinatore. Liezērietim Elmāram Krampem jau pusaudža gados patika sportiskās aktivitātes, visvairāk - skriešana un slēpošana. Godam aizvadījis darba gadus būvniecības vadītāja amatā, uzņēmās sporta organizatora un trenera pienākumus Liezēres pagastā. Rāmi un pacietīgi dambretes pasaulē ieveda bērnus, jauniešus un pieaugušos. Veda uz dažāda mēroga sacensībām, no kurām uz Liezēri atceļoja kausi un medaļas.
Elmāra pēkšņā aiziešana mūžībā pagājušā gada februārī skumdināja arī mūs, dambretes sekotājus. Nolēmām katru gadu sarīkot piemiņas turnīru, tā godinot dzīvē tik gaišā cilvēka piemiņu.
Enerģiskā dambretiste Sandra Briede uzrunā klātesošajiem pauda prieku par negaidīti lielo dalībnieku skaitu, par veiksmīgo sadarbību ar Liezēres pagasta pārvaldi, par Elmāra Krampes ģimenes atbalstu. Turpretī sacensību tiesneša Ulda Maršāna uzruna bija pavisam īsa - „Sākam!".
Savas prasmes un zināšanas 23 bērni un jaunieši, 15 pieaugušie rādīja septiņās spēļu kārtās, kas tradicionāli noslēdzās ar labāko sasniegumu cildinājumu. Vislielākais prieks par Signi Lāsmu Strazdiņu, Sintiju Briedi, Terēzi Stepiņu, Jevgeniju Stepanovu, Dāvi Saveļjevu, Bruno Krampi, Sandru Briedi, Valdu Kalniņu, Ināru Maršāni, Dmitriju Solovjovu, Dzintaru Dunski un Uldi Maršānu.
Pateicoties Liezēres pagasta pārvaldei, dalībnieki saņēma skaistus piemiņas kausus un medaļas, arī cienastu - gardu kliņģeri.
Pasākums izdevās sirsnīgs un jauks, kā skaists cieņas apliecinājums dambretista un skolotāja Elmāra iesāktajam darbam.


13.06.2018.