Apmeklē Cesvaines pilsmuižu!
CESVAINES pilsmuiža ir aktīvi iesaistījusies akcijā „Apmeklēsim Baltijas pilis un muižas - svinēsim kopā!", kas tapusi, apvienojoties triju Baltijas valstu piļu un muižu asociācijām, un šogad ir kļuvusi par pārrobežu pasākumu, kura laikā savas durvis apmeklētājiem vērs 131 muiža un pils. - Cesvaines pilsmuiža akcijā piedalās ar 15 dienu piedāvājumu, kura laikā Cesvaines tūrisma centrs aicina ekskursijās pa vēsturisko muižas kompleksu. Lai mūsu viesi izmantotu ne tikai akcijas piedāvājumu, esam savu programmu pieskaņojuši lielākajiem vasaras pasākumiem Cesvainē, kā arī aicinājuši viesus izbaudīt vietējo tūrisma uzņēmēju viesmīlību, - stāsta Cesvaines tūrisma centra vadītāja Laura Smudze. - Ekskursija paredzēta arī šosvētdien, 17. jūnijā, pulksten 15, ņemot vērā, ka daudzi brauks uz Peoniju svētkiem Kalsnavā, un mēs pie reizes piedāvājam iepazīt arī Cesvaines pilsmuižas kompleksu, jo pils diemžēl sakarā ar remontdarbiem ir slēgta, bet ir ļoti interesanti iepazīt arī pilsmuižu un Cesvaini no visām četrām debess pusēm. Ekskursija ilgst apmēram stundu. Ekskursijas vada tūrisma informācijas konsultants ar vairāku gadu gida pieredzi, bez tam vasaras brīvlaikā nodarbinātības pasākumā ir iesaistīti skolēni, kuri ir gatavi vadīt ekskursijas arī angļu valodā. Nākamā jūnijā plānotā ekskursija ir 22. jūnijā pulksten 17, kad Cesvainē visu dienu notiks ielīgošana ar Jēkabpils Tautas teātra izrādi „Trīnes grēki" un nakts zaļumballi.


13.06.2018.