Vēl trīs dienas līdz termiņa beigām
Lauku atbalsta dienests (LAD) atgādina, ka platību maksājumiem vēl var pieteikties līdz 15. jūnijam (ieskaitot), bet šajā gadījumā atbalstu samazina 1% apmērā par katru nokavēto darbdienu. Ja lauksaimnieki vēlas veikt labojumus vai papildinājumus iesniegumos, arī tas jāizdara līdz 15. jūnijam. LAD izsūtījis arī vēstules uz e-pastu tiem lauksaimniekiem, kuru pieteikumos ir redzams, ka pieteiktās platības pārklājas ar cita klienta pieteiktajām platībām. Tā varēs ātri atrisināt šādas situācijas un nevajadzēs piemērot sodu, samazinot atbalsta maksājumu.
Šis ir jau trešais gads, kad visi lauksaimnieki platību maksājumiem piesakās elektroniski. Tas gan ļauj ātrāk izmaksāt maksājumus rudenī, gan lauksaimnieki pieļauj krietni mazāk kļūdu, nekā tad, ja iesniegumi tiktu iesniegti papīra formātā. Sistēmā ir iestrādāts arī īpašs algoritms "Brīdinām, lai neaizmirstu", kas klientiem pasaka priekšā, kādiem atbalsta veidiem var pieteikties.


13.06.2018.