Iespēja atgūt naudu vēl arī par 2014. gadu
Kopš gada ienākumu deklarāciju var brīvprātīgi iesniegt arī iedzīvotāji, kuri neveic nekāda veida saimniecisko darbību, liela daļa izmanto iespēju atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem un to nodokļa pārmaksu, kas izveidosies, piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu. Iedzīvotāji, kuriem gada ienākumu deklarācijas iesniegšana nav obligāta, deklarāciju par iepriekšējiem gadiem līdz noteiktajam datumam brīvprātīgi var iesniegt jebkurā laikā gan elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), gan papīra formātā, turklāt ne tikai VID klientu apkalpošanas centros (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas), bet arī pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros visā Latvijā. Informācija par vienoto klientu apkalpošanas centru adresēm un darba laiku pieejama portāla www.latvija.lv sadaļā „Vienotie klientu apkalpošanas centri".
Iesniegt deklarāciju, lai atgūtu daļu nodokļa par tēriņiem, var: strādājošie, ja ir maksājuši iedzīvotāju ienākuma nodokli, kā arī pensionāri, kuru pensija ir lielāka par pensionāra neapliekamo minimumu un tiek maksāts IIN; fiziskās personas - saimnieciskās darbības veicēji, kuri no saimnieciskās darbības ienākuma maksā pilno IIN likmi.
Šogad deklarācijas iesniegšanas un attaisnoto izdevumu atmaksas nosacījumi ir tādi paši kā pērn. Valsts iedzīvotājiem ir noteikusi garu gada ienākumu iesniegšanas termiņu. Tā, piemēram, deklarāciju par 2017. gadu, sākot no šāgada 1. marta, var iesniegt līdz pat 2021. gada 16. jūnijam; par 2016. gadu - līdz 2020. gada 16. jūnijam; par 2015. gadu - līdz 2019. gada 16. jūnijam, bet par 2014. gadu - vairs tikai līdz šāgada 16. jūnijam, tātad tiem, kas to par 2014. gadu vēl nav izdarījuši, ir jāpasteidzas, kā arī uz pēdējo brīdi nav jāatliek ienākumu deklarācijas iesniegšana par pārējiem gadiem, ja ir attaisnotie izdevumi vai pārmaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Nodokļa pārmaksa veidojas arī tad, ja nav strādāts pilnu gadu, līdz ar to pilnā apmērā nav piemērots gada neapliekamais minimums vai pārmaksa izveidojusies, piemērojot diferencēto nepaliekamo minimumu.
Nodokļu maksātājs var deklarēt arī savu ģimenes locekļu attaisnotos izdevumus.
IIN maksātājam ir tiesības saņemt atpakaļ no budžeta pārmaksāto nodokli likumā noteiktajos gadījumos un apmērā, ja gada laikā bijuši: izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem; ziedojumi un dāvinājumi; iemaksas privātajos pensiju fondos; apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu); ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksas.
Sākot ar 2016. gadu, par attaisnotiem izdevumiem uzskata arī maksājumus par bērna interešu izglītību.
Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā „Gada ienākumu deklarācija".


13.06.2018.