Veselības nedēļas aktivitātes
Dzelzavas pamatskolā 20. un 21. aprīlī biedrība „Mēs Dzelzavai" Veselības nedēļas ietvaros rīkoja vairākus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus. Šajos pasākumos aktīvi piedalījās Dzelzavas pamatskolas skolēni un skolotāji. Par projekta līdzekļiem skolas ārpusē un iekštelpās tika ierīkotas rotaļu zonas, dažādojot skolēnu aktīvās atpūtas veidus starpbrīžos un pēc stundām. Rotaļu zonas ierīkošanā arī mēs, 6. klases skolēni, aktīvi piedalījāmies, vadoties pēc projekta skicēm un autoru, skolotāju Ineses Banderes, Ingunas Jankovskas un Ivetas Miļicinas-Bindju, praktiskām norādēm.
20. aprīļa rīts sākās citādāk nekā parasti. Visi skolēni un pedagogi pulcējās skolas priekšā uz rīta rosmi, ko vadīja sporta skolotājs Dzintars Tonnis.
Dienas laikā darbs noritēja vairākās grupās. Sākumskolas skolēni gatavoja smūtijus un tos degustēja. Izzinošu informāciju par smūtiju daudzveidību, nozīmīgumu un gatavošanas tehniku sniedza projekta īstenotājas Ramona Plotka un Evita Roziņa. Pēc tam visi piedalījās jautrajās sporta spēlēs.
Pamatskolas skolēni darbojās pie lektores Annas Šteinas. Tā kā cilvēku dzīvē liela nozīme ir emocionālajai veselībai, darbošanās grupās, dažādu lomu izspēlēšana, atbilžu meklēšana uz jauniešiem būtiskiem jautājumiem bija ļoti aizraujoša un interesanta. Mēs uzzinājām, ka lekcija var būt arī aktīvs un jautrs process, kurā neesam pasīvi un garlaikoti, bet gan pozitīvi un atvērti. Arī vecākās klases gatavoja pavasara smūtijus un izgaršoja tos.
21. aprīlī visai skolai notika Sporta diena jeb olimpisko sasniegumu diena. Dzelzavas pamatskolas skolēni veica arī kopīgo skolas skrējiena rekordu. Sasummējot visu skolēnu noskrietos metrus šajā dienā, iznāca maratona nosaukuma cienīgs skaitlis: 43 km un 600 m.
Par projekta līdzekļiem tika pasniegti apbalvojumi un piemiņas nozīmītes katram veselīga dzīvesveida piekritējam.
Piedzīvotās emocijas uz papīra nevar uzrakstīt, bet zināt, domāt, rīkoties un darboties, lai būtu vesels, tagad var katrs projekta dalībnieks. Ar ko sākt vai turpināt?
Katru rītu uz skolu un pēc stundām no skolas iet kājām, nevis gaidīt skolēnu autobusu, tā iesakām mēs -
DZELZAVAS PAMATSKOLAS
6. KLASES SKOLĒNI.


16.05.2018.