Atklās stāvlaukumu un strūklaku
VARAKĻĀNU novada Murmastienes pagastā rīt, 17. maijā, pulksten 14 paredzēta stāvlaukuma un strūklakas atklāšana pie dzejnieces Martas Bārbales piemiņas birzs. - Tas ir vēl viens LEADER projekts „Stāvlaukuma labiekārtošana pie dzejnieces Martas Bārbales parka Murmastienē", ko iesniedzām Madonas novada fondā un ar ELFLA fonda atbalstu īstenojām jau pagājušā gada rudenī. Atklāšanas pasākumu rīkojam pavasarī, - pastāstīja Varakļānu novada domes attīstības nodaļas vadītāja Aija Ščucka. - Pie Martas Bārbales birzs „Skalbjudambjos" ir izveidots neliels bruģēts stāvlaukums, soliņi un strūklaka, te izvietots informatīvais stends, atkritumu tvertne. Darbus veica konkursā izraudzītais uzņēmums SIA „Heta būve".

16.05.2018.