Statistika Dziesmu svētku skatēs
Divus mēnešus visā Latvijā norisinājās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku koprepertuāru nozaru skates, kurās piedalījās 427 kori, 752 deju kolektīvi, 62 pūtēju orķestri un 56 koklētāju ansambļi. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI deju svētku lieluzveduma „Māras zeme" un koncerta „Vēl simts gadu" dejai deju kolektīvu repertuāra apguves un svētku dalībnieku atlases skates notika 28 Latvijas vietās. Skatēs piedalījās 752 deju kolektīvi, no kuriem
A grupā - 37, B grupā - 105, C grupā - 145, D un D1 grupā - 129, E grupā - 193,
F grupā - 87, diaspora - 9 un 47 bērnu deju kolektīvi.
Augstākās pakāpes diplomu ieguva 143 kolektīvi, I pakāpes - 382, II pakāpes - 171, III pakāpes - 40.
Dalībai deju kolektīvu finālskatei 3. jūnijā izvirzīti 18 deju kolektīvi, bet dalībai deju koncertam „Vēl simts gadu dejai" izvirzīti 140 deju kolektīvi.
Par deju lieluzveduma „Māras zeme" dalībniekiem noteikti deju kolektīvi, kuri deju apriņķu deju kolektīvu skatēs ieguvuši Augstākās, I, II, III pakāpes diplomus; deju „Cīrulīti, mazputniņ" izpildīs bērnu deju kolektīvi, kuri deju apriņķu deju kolektīvu skatēs ieguva Augstākās, I un II pakāpes diplomus; Laukuma iestudējumu „Es karā aiziedams" izpildīs B grupas deju kolektīvi, kuri deju apriņķu deju kolektīvu skatēs ieguva Augstākās pakāpes diplomus.


16.05.2018.