Meža īpašniekiem - konkurss "Sakoptākais mežs"
Ar mērķi veicināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un apzināt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu otro gadu tiek rīkots konkurss „Sakoptākais mežs". Pieteikties konkursam var no 15. maija līdz 29. jūnijam. Konkursa organizētājs ir Latvijas Meža īpašnieku biedrība, bet informatīvais sadarbības partneris - portāls Laukos.lv, kas popularizē lauksaimniecību un mežsaimniecību visiem, kam rūp lauku dzīvesveids un kvalitatīva pārtika.
Kā uzsver projektu vadītāja Zane Ieviņa, konkursa mērķis ir apzināt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, tādā veidā popularizējot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Pieteikumu konkursam par savu vai citu privātā meža īpašumu var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī pašvaldība, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona. Pieteikumu konkursam iesniedz papīra formā vai elektroniski. Konkursanti tiks vērtēti, analizējot meža īpašnieku ieguldījumu produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, pievēršot uzmanību atjaunošanai, mežizstrādei, kopšanai, meža infrastruktūrai, ainavas elementu plānošanai, zinātniski pamatotu metožu izmantošanai ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā.
Konkursa nolikums, papildu informācija par pieteikšanos un vērtēšanas kritērijiem pieejama vietnē https://bit.ly/2K1TnbK.
Konkursa pirmajā norises gadā uzvarētāji tika godināti meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs" pasākuma ietvaros. Par labāko meža īpašnieku, kurš savu īpašumu ir kopis, apsverot gan ilgtspēju, gan infrastruktūras uzturēšanu, tika atzīts Māris Bērziņš, īpašuma „Jaunkalniņi" īpašnieks. Godalgots tika arī Kārlis Martinsons no Limbažu pagasta un Guntis Vībāns no Zasas pagasta.
Arī šogad uzvarētāju apbalvošana paredzēta Gada balvas „Zelta čiekurs" pasākuma ietvaros.


16.05.2018.