Demontē Madonas estrādes būvi
Madonas estrādes rekonstrukcijas procesā sperts pirmais dabā pamanāmais solis, proti, ir nojaukta morāli un tehniski novecojusī estrādes ēka, kas saskaņā ar Madonas novada pašvaldības būvvaldes pagājušā gada jūlija atzinumu par būves - brīvdabas estrādes - pārbaudi tika raksturota kā turpmākai ekspluatācijai neatbilstoša. Lēmums par estrādes būves nojaukšanu tika pieņemts Madonas novada pašvaldības domes 30. novembra sēdē, kurā arī tika apstiprināta Madonas pilsētas estrādes jaunbūves un teritorijas labiekārtojuma pārbūves darba grupa, ko vada Madonas pilsētas pārvaldnieks Guntis Ķeveris.

Madonas pilsētas pārvaldnieks „Staram" pastāstīja, ka kopumā šogad ieplānoti vairāki darbi saistībā ar estrādi. Viens no tiem - estrādes ēkas nojaukšana - jau ir noslēdzies, atliek vien aizvākt būvgružus, bet pārējie vēl jāveic.
- Šobrīd norisinās darbs pie jaunās estrādes skiču projekta izstrādes. Vecā ēka ir nojaukta, un tās vietā šogad līdz pilsētas svētkiem plānojam izveidot bruģētu skatuves daļu, kur izvietoties koriem un dejotājiem. Tiklīdz laikapstākļi ļaus, tiks nomainīta veco soliņu virsma, savukārt gada otrajā pusē notiks tehniskā projekta izstrāde (kopumā šogad veicamajiem pasākumiem pašvaldības budžetā atvēlēti
100 000 eiro), lai jau nākamgad varētu ķerties pie pirmās kārtas būvniecības darbiem, proti, estrādes kupola izveides. Patlaban vēl nevaru pilnīgi precīzi pateikt, kā izskatīsies jaunā estrāde, taču šogad jau pirms pirmajiem pilsētā notiekošajiem pasākumiem skices būs gatavas, un ikviens interesents varēs iepazīties ar jaunās estrādes vizualizāciju, kā arī uzzināt, kādi darbi katrā no būvniecības kārtām notiks, - skaidroja Guntis Ķeveris.

Šā vai tā būtu jānojauc
Madonas pilsētas pārvaldnieks atzina, ka vecā estrādes ēka būtu jānojauc neatkarīgi no tā, tiek vai netiek būvēta jauna estrāde.
- Ēkas sānu sienas tik tikko vairs turējās kopā. Atlika tām piedurties, un daļa no ēkas pati sagruva. Tas apstiprina to, ka ēku turpmākiem pasākumiem vairs nedrīkstēja ekspluatēt, jo tā bija kļuvusi bīstama gan pasākumu dalībniekiem un apmeklētājiem, gan apkārtējiem. Trepju pakāpieni bija būvēti stingri un pamatīgi, taču pārējā ēkas konstrukcija bija kļuvusi par graustu. Kolīdz būvgruži būs aizvesti, sāksim mērīt augstumu, kas nepieciešams jaunajam estrādes laukumam, kuru līdz pilsētas svētkiem jāpaspēj nobruģēt ar specifisku līdzenu bruģi, uz kura neķersies kājas dejotājiem. Ir nolemts, ka visiem centrālajiem pilsētas svētku pasākumiem šogad jānorisinās estrādē, tādēļ ir svarīgi to laikus pielāgot. Nobruģēts tiks aptuveni 1000 m2 plašs laukums, un skatuves daļa būs vienā līmenī ar asfaltēto laukumu, kas šobrīd ir starp skatuvi un soliņiem. Kā zināms, līdz šim pasākumos cilvēkiem bija jādejo divos līmeņos - pirmās solu rindas līmenī un uz skatuves paaugstinājuma. Turpmāk tā vairs nebūs, dejot varēs vienā plaknē. Sākotnēji apsvērām ideju laukumu betonēt, taču tas nozīmētu, ka, sākoties estrādes būvniecībai, betons būtu jāuzlauž un otrreiz to izmantot vairs nevar. Bruģa gadījumā to var izņemt un vēlāk, veicot estrādes labiekārtošanas darbus, izmantot vai nu celiņu bruģēšanai, vai auto stāvlaukumu segumam, - par skatuves daļas seguma pagaidu risinājumiem pastāstīja Madonas pilsētas pārvaldnieks.
Attiecībā uz soliņiem Guntis Ķeveris izteica pateicību diviem Madonas novada uzņēmumiem - SIA „AVE MTP" un SIA „Damaksnis", kuri, neprasot atlīdzību par ieguldīto darbu, no pašvaldības sarūpētajiem kokmateriāliem sagatavos dēļus soliņiem, kurus atliks vien nokrāsot un uzstādīt.
- Tā ir uzņēmēju dāvana pilsētas estrādei. Mums atliks vien demontēt vecos dēļus, iztaisnot un pielabot betona kājas un pieskrūvēt jaunos dēļus. Skatītāju vietu skaits šogad paliks nemainīgs, taču, strādājot pie jaunās estrādes projekta, vēl tiek domāts par optimālu risinājumu. Diskusijas ir par 3000 vai 5000 skatītāju vietām. Darba grupa ir piesaistījusi arī profesionālu inženieri akustiķi, kurš palīdz tikt skaidrībā, kā, saglabājot estrādes esošo laukumu, nodrošināt, lai skaņa no skatuves būtu labi dzirdama arī pēdējās solu rindās sēdošajiem, - sacīja Guntis Ķeveris.

Projekts vairākiem gadiem
Domes sēdēs, kurās skatīts jautājums par jaunās estrādes būvniecību, ik pa laikam aktualizējas arī jautājums par labierīcībām, kas šobrīd pēc vecās estrādes ēkas nojaukšanas eksponēsies no skatītāju vietām. Guntis Ķeveris atzina, ka pagaidām estrādē tiks saglabātas līdzšinējās labierīcības, taču projektā jau ir paredzēts uzbūvēt plašākas tualetes, kuras vienlaicīgi varētu izmantot 50 cilvēku, tādējādi novēršot rindu veidošanos lielāka mēroga pasākumos, kā arī labierīcības būs pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tiesa, labierīcību ierīkošana varētu notikt trešajā kārtā. Pirmajā būvniecības kārtā plānota estrādes ēkas būvniecība, otrajā -
mākslinieku telpu izbūve, kas ziemā varētu kalpot arī kā vieta, kur izmitināt sportistus, kuri piedalās sporta un atpūtas bāzē „Smeceres sils" rīkotajās sacensībās. Domājot par to, kā estrādē iedvest dzīvību arī ziemā, tiek plānota nosegtas slidotavas ierīkošana. Estrāde arī varētu kalpot par vietu, kur tiktu atklāti un noslēgti ziemā notiekošie sporta pasākumi. Ceturtajā būvniecības kārtā ieplānoti labiekārtošanas darbi - nožogojums, gājēju celiņi, apgaismojums u. c.
- Tuvākie gadi estrādē būs ļoti trauksmaini, un nākamgad, kā arī aiznākamgad norisināsies aktīva būvniecība, līdz ar to šajos gados pasākumu rīkošana estrādē būs jāierobežo. Prieks, ka šis jautājums ir pamatīgāk sakustējies un esam spēruši pirmos apņēmīgos soļus, lai Madonā būtu jauna estrāde, bez kuras, manuprāt, pilsēta nav iedomājama. Protams, jāapzinās, ka vajadzību ir daudz - lielas izmaksas saistās ar Madonas skolu reorganizācijas procesu, skiču projekti ir izstrādāti arī mūzikas un mākslas skolu rekonstrukcijai. Darāmā netrūkst, un arī līdzekļi visam nepieciešami, taču uzskatu, ka pie estrādes būvniecības mēs nedrīkstam apstāties ne mirkli, jo tas draudētu nobremzēt uz ilgāku laiku visu procesu, - gatavību cīnīties par to, lai jaunās Madonas estrādes būvniecība virzās uz priekšu, apliecināja Guntis Ķeveris.

14.03.2018.