Apmaksā rezidentūru
Madonas novada pašvaldības domes sēdē deputāti lēma par finansējuma piešķiršanu rezidentūras studijām medicīnā. Pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja Solvita Seržāne informēja, ka ir saņemts iesniegums no Latvijas Universitātes rezidentes ar lūgumu finansēt viņas studijas rezidentūrā.

- Rezidente savas tālākās darba gaitas plāno saistīt ar Madonas novadu. Ņemot vērā, ka viņas izvēlētā medicīnas specialitāte ir aktuāla arī SIA „Madonas slimnīca", ir lūgums pašvaldībai finansēt rezidentūras studijas, - minēja Solvita Seržāne.
Izskatījusi SIA „Madonas slimnīca" valdes priekšsēdētāja Arta Stubura iesniegumu par rezidentes studiju - rezidentūra medicīnā, specialitātē anesteziologs-reanimatologs - apmaksu, saskaņā ar Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par finansējuma studiju maksai piešķiršanu speciālistu piesaistei Madonas novadā", Madonas novada pašvaldības dome nolēma: piešķirt finansējumu 12 000 eiro apmērā rezidentūras studijām medicīnā Latvijas Universitātē, specialitātē anesteziologs-reanimatologs, finansējumu plānot pašvaldības budžetā atbilstoši studiju gadam: 2018. gadā - 1500 eiro, 2019. gadā - 3000 eiro, 2020. gadā - 3000 eiro, 2021. gadā - 3000 eiro, 2022. gadā - 1500 eiro; uzdot pašvaldības juridiskajai nodaļai slēgt līgumu ar Latvijas Universitāti (LU) par finansējuma saņemšanu rezidentes studijām laika posmā no 2018. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. septembrim; uzdot pašvaldības juridiskajai nodaļai slēgt līgumu ar rezidenti par finansējuma piešķiršanu studijām, līgumā nosakot piešķirtā finansējuma studiju maksai izmaksas kārtību.


13.02.2018.