Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību
No 18. līdz 25. janvārim ik gadu pasaulē notiek Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Astoņpadsmito reizi Lūgšanu nedēļas aktivitātēs iesaistījušies arī Madonas un apkārtējo novadu garīdznieki un draudzes. „Dzīvais ekumenisms" - šie vārdi raksturo ekumenisko situāciju šābrīža Latvijā. Dažādu tradīciju kristieši arvien vairāk sastopas, lai kopīgi lūgtos un sniegtu kopīgu liecību. Kopš 2000. gada ekumenisma tradīcijā iesaistījies arī mūsu reģions. Dažādas kristīgās draudzes kopīgi atzīmē Lūgšanu nedēļu par kristiešu vienotību, katrā šīs nedēļas dienā svinot svētbrīdi citā baznīcā. Tādējādi daudzi cilvēki pirmo reizi satiek brāļus un māsas no dažādām konfesijām.
Kā īpašs šīs pieredzes auglis ir pirmās ekumeniskās lūgšanu kapelas izveidošana Latvijā, kur var lūgties dažādu konfesiju cilvēki un arī pie konfesijām nepiederošie. Kapelas durvis jau sešus gadus ir atvērtas gan dienā, gan naktī, dežuranti nodrošina nepārtrauktu klātbūtni lūgšanā.
Par ekumeniskām aktivitātēm mūsu novadā savulaik iestājās un tās iedibināja priesteris Rihards Rasnacis. Viņam atsaucās luterāņu mācītāji Valdis Strazdiņš un Ingus Dāboliņš, bet jo īpaši - tagadējais LELB Liepājas bīskaps Hanss Jensons. Bieži Lūgšanu nedēļas pasākumos iesaistās arī baptistu draudze.
Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību ikviens tiek aicināts pievienoties draudžu plānotajiem pasākumiem Madonas un apkārtnes novados. Sadarbība starp kristiešiem ir vitāli svarīga, lai aizsniegtu mūsdienu postmoderno sabiedrību visā tās dažādībā un viedokļu daudzveidībā.
Norises Vienotības nedēļā par kristiešu vienotību
18. janvārī pulksten 11 - Lūgšanu  brokastis Madonā
19. janvārī pulksten 18 - svētbrīdis Kalna skolā, Barkavas pagastā
20. janvārī pulksten 17 - svētbrīdis Ērgļu ev. luteriskajā baznīcā
21. janvārī - dievkalpojumi savās draudzēs
22. janvārī pulksten 18 - svētbrīdis Madonas katoļu baznīcā
23. janvārī pulksten 17 - svētbrīdis Barkavas katoļu baznīcā
24. janvārī pulksten 18 - svētbrīdis Lubānas luterāņu baznīcā
25. janvārī pulksten 18 - svētbrīdis Madonas ev. luteriskajā draudzē

12.01.2018.