Pašdarbnieki aicina uz koncertiem
Atkal sākas kārtējais dzīves cēliens ar jauno - 2018. - Suņa gadu. Suns, kā jau uzticīgam kustonim pienākas, nesīšot mieru, dzīvesprieku un mīlestību. To arī novēlam visiem tautas mākslas kolektīviem, kuriem šogad lielākais atbildīgais uzdevums ir uzstāties skatēs un piedalīties lielajos Dziesmu un deju svētkos.
Gads Madonas kultūras namā solās pasākumiem bagāts, ar daudziem koncertiem gan mājās, gan ārpus tām.
Pirmo koncertu šogad Madonas pilsētas kultūras namā 13. janvārī pulksten 16 ieskandinās Madonas pūtēju orķestris diriģenta Andreja Cepīša vadībā, izdejos bērnu deju kolektīvi „Atspole" (vadītāja Maija Rijniece), „Pipariņi" un Madonas Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu kolektīvs (vadītāja Gunta Beķere). Koncertu papildinās Austrumu deju kolektīvs „Ugunspuķe", vadītāja Gunta Dreimane.
20. janvārī pulksten 18 uz koncertu „Deju putenī" aicina TDA „Vidzeme", pulcinot Madonā savus deju draugus no visas Latvijas: TDA „Rūta" (Ādaži), VPDK „Daiļrade" (Rīga), VPDK „Dziga" (Rēzekne), JDK „Jumpraviņa" (Jumprava), VPDK „Jumis" (Priekuļi), TDA „Lubāna" (Lubāna), VPDK „Straupe" (Straupe).
Visiem skatītājiem un dalībniekiem vēlam, lai jaunais gads būtu labs, radošs un kultūras dzīves notikumiem piepildīts!

12.01.2018.