Par LAD Madonas sektora darbu 2018. gadā
"Kā darbu turpinās Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Madonas sektors? Vai turpmāk būs jādodas uz Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes centru Jēkabpilī?" Šo mūsu lasītājas Anitas P. jautājumu adresēju Lauku atbalsta dienesta (LAD) Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājai Guntai Žildei.
- Darbinieki turpina darbu Viduslatvijas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē Rīgas iela 111, Jēkabpilī. Madonas novada klienti tiek pieņemti un apkalpoti Madonā pirmdienās un trešdienās no pulksten 9 līdz 15 Saieta laukumā 1, 112. kabinetā.
Nepārtraukta saziņa ar klientiem un dokumentu aprite visos LAD jautājumos tiek nodrošināta EPS (elektroniskajā pieteikšanās sistēmā), e-pastā viduslatvija@lad.gov.lv un pa konsultatīvo tālruni 67095000.
Detalizēta informācija pieejama LAD mājaslapā: http://www.lad.gov.lv/lv/kontakti/klientu-apkalposanas-punkti/viduslatvijas-rlp/, - informēja Viduslatvijas RLP vadītāja Gunta Žilde.

12.01.2018.