Par datu aizsardzību uzņēmumos
Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa sadarbībā ar LIAA Madonas biznesa inkubatoru piedāvā semināru "Datu aizsardzības regula - kas jāzina uzņēmumiem?". Seminārs ieplānots 30. janvārī pulksten 13 Madonas biznesa inkubatorā. Ar programmu iepazīstina Madonas novada pašvaldības uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas galvenā speciāliste Ilze Vogina: - Uzņēmumu pārstāvjus iepazīstinās ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu, salīdzinot to ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, sniedzot priekšstatu par kopīgo un atšķirīgo. Tiks sniegta informācija uzņēmumiem, ko būtu primāri nepieciešams paveikt līdz šā gada 25. maijam, kad uzņēmumiem jābūt gataviem piemērot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības par fizisko personu datu apstrādi, kas būtiski palielina arī uzņēmumu atbildību nelikumīgas datu apstrādes gadījumos. Tiks sniegtas rekomendācijas attiecībā uz datu apstrādi darbavietā, kā arī informācija, kas būtu jāsakārto uzņēmumā no dokumentu aspekta, lai uzņēmēji būtu nodrošināti, ka no birokrātijas viedokļa tie ir gatavi regulai. Noslēgumā - uzņēmēju jautājumi, diskusija.
Varēs noskaidrot, kas ir personas dati un kādas prasības jāievēro to aizsardzībai, uz kuriem uzņēmumiem tās attiecas, kā nodrošināt jauno prasību ievērošanu uzņēmumos.
Pieteikšanās līdzdalībai seminārā - līdz 26. janvārim. Pieteikuma anketu var atrast vietnē www.businessmadona.lv.

12.01.2018.