Piešķir līdzekļus tautastērpu iegādei
Madonas novada pašvaldības domes sēdē deputāti lēma par līdzekļu piešķiršanu tautastērpu iegādei Madonas pilsētas kultūras nama kolektīvu dalības 2018. gada Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos nodrošināšanai. Izskatījusi Madonas pilsētas kultūras nama direktores Ilzes Šulces iesniegumu, dome nolēma piešķirt līdzekļus tautastērpu iegādei Madonas pilsētas kultūras nama kolektīvu dalības 2018. gada Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos nodrošināšanai 11 245,74 eiro apmērā no novada budžeta nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.

11.10.2017.